สาระน่ารู้ วิชาความรู้เกี่ยวข้องหน้าที่ของสมองซีกซ้ายของคนทุกคน

สำหรับสาระน่ารู้วันนี้ เราจะนำทุกท่านไปทำความรู้จักเข้ากับสมองซีกซ้ายของเราทุกคน ว่าสมองซีกซ้ายจะปฏิบัติหน้าที่ในส่วนไหน อย่างไรบ้าง ดังนั้นอย่างรอช้า เราไปดูกันเลย

 
สำหรับสาระน่ารู้ เกี่ยวกับการทำงานของสมองซีกซ้ายของมนุษย์นั้น เรื่องเด่น ๆ ก็จะมีการทำหน้าที่ในเรื่อง การใช้ภาษา การเขียน การอ่าน และทักษะทางด้านเลข การใช้เหตุผล การควบคุม รวมถึงการพูด การใช้ความถนัดทางด้านวิทยาศาสตร์  การคุมการทำงานของมือขวา ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว การทำงานของสมองซีกซ้าย จะเป็นไปทางด้านการคำนวณและการทำงานภายในส่วนของการตัดสินใจ  ซึ่งเราอาจจะเรียกการทำงานของสมองด้านซ้ายนี้ได้ว่าเป็น ส่วนของการตัดสิน ส่วนหน้าที่ของสมองด้านขวานั้น มักจะมีหน้าที่เกี่ยวข้องในเรื่อง  ความรู้ความเข้าใจ การเห็นภาพสามมิติ อารมณ์ถึงความเป็นศิลป์ ความมีสุนทรียภาพทางด้านดนตรีหรือว่าเพลง พร้อมกับการใช้จิตนาการในการดำรงชีวิต รวมไปถึง การทำหน้าที่คอยควบคุมการทำงานของมือซ้ายของคนอีกด้วย ด้วยหน้าที่ต่าง ๆ นานาของสมองซีกขวา ทำให้สมองซีกขวานี้ถูกเรียกว่า ส่วนของการรังสรรค์ ซึ่งการคิดการปฏิบัติหน้าที่ของสมองทั้งสองซีกนี้ แทบจะทุก ๆ กิจกรรมที่เราได้คิดพร้อมกับทำ สมองทั้งสองซีก ซ้ายพร้อมกับขวา จะทำการคิดสลับกันไปมา
 
สาระน่ารู้
พร้อมทั้งเมื่อใดก็ตามที่เราทุกท่านได้มีการพัฒนาทักษะ จำเป็นต้องพัฒนาทั้งในด้านของการใช้สาเหตุและการสร้างสรรค์ไปพร้อม ๆ กัน ไม่ควรที่จะมีการพัฒนาโดยการแยกส่วนในแต่ล้าน เพราะถึงอย่างไร การพัฒนาที่ว่านี้ ล้วนแล้วเป็นไปทั้งสมองด้านขวาและด้านซ้ายของเรานั่นเองละคะ